now - Continuous, at the moment - Continuous, today - Continuous, tomorrow - Continuous, next Monday - Continuous, next week - Continuous, next month - Continuous, next year - Continuous, this week - Continuous, this month - Continuous, this year - Continuous, this morning - Continuous, this afternoon - Continuous, this evening - Continuous, always - Simple, often - Simple, usually - Simple, sometimes - Simple, rarely - Simple, never - Simple, every day - Simple, every week - Simple, every month - Simple, once a day - Simple, once a week - Simple, once a month - Simple, twice a day - Simple, twice a week - Simple, twice a month - Simple, on Mondays - Simple,

Present Simple or Present Continuous - okoliczniki czasu - określniki czasu - BALLOON POP

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?