Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) blok mieszkalny a) detached house b) block of flats c) terraced house 2) domek a) flat b) detached house c) cottage 3) dom szeregowy a) terraced house b) semi-detached house c) flat 4) strych a) flat b) basement c) attic 5) parter a) ground floor b) first floor c) stairs 6) schody a) lift b) stairs c) floor 7) piwnica a) basement b) top floor c) balcony 8) wyspa a) village b) cottage c) island 9) dom bliźniak a) semi-detached house b) terraced house c) block of flats 10) w miasteczku a) in a town b) in a village c) in the country 11) dom jednorodzinny a) cottage b) detached house c) attic 12) na wsi a) in the country b) on an island c) in the town

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne