Corretto: ROCCE, FACCE, BERTUCCE, CANNUCCE, SAGGE, MANCE, MALVAGIE, VALIGIE, GRIGIE, REGGE, FIDUCIE, TORCE, SCHEGGE, CAMICIE, CILIEGIE, Errato: ROCCIE, FACCIE, BERTUCCIE, CANNUCCIE, SAGGIE, MANCIE, MALVAGE, VALIGE, GRIGE, REGGIE, FIDUCE, TORCIE, SCHEGGIE, CAMICE, CILIEGE,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?