1) ________TWO STUDENTS a) THERE ARE b) THERE IS 2) ______A TEACHER a) THERE ARE b) THERE IS 3) ________TWO DESKS a) THERE ARE b) THERE IS 4) _______ A BOOK a) THERE ARE b) THERE IS 5) _______A RULER a) THERE ARE b) THERE IS 6) ______ TWO CHAIRS a) THERE ARE b) THERE IS

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?