Mary ____ ____ to the cinema at night Kevin ____ ____ vegetables at home John ____ ____ angry with his parents Sandra ____ ____ her homework My brothers ____ ____ out for dinner

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?