Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Podaj wzór na objętość graniastosłupa., Podaj wzór na objętość ostrosłupa., Jak inaczej nazywamy ostrosłup trójkątny?, Czworościanem foremnym jest?, Wymień rodzaje ostrosłupów., Graniastosłupem prawidłowym jest? Jakie warunki musi spełniać?, Z jakiego wzoru obliczymy pole powierzchni ostrosłupa?, Podaj cechy przystawania trójkątów., Czy jest to poprawny wzór na pole trójkąta? p=a*h/2 , Jak brzmi wzór na Twierdzenie Pitagorasa?.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne