Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) Gdzie narrator przymusowa wylądował? a) na pustyni Gobi b) na Sharze c) na Atakamie 2) Dorośli uwierzyli w odkrycie tureckiego astronoma a) gdy je ogłosił ubrany we frak b) gdy wystąpił na Kongresie Astronomów c) gdy jego odkrycie potwierdzili inni uczeni 3) Dlaczego róża z planety Małego Księcia była dla niego tak ważna? a) bo mógł z nią rozmawiać b) bo była najpięknejsza c) bo ją kochał 4) Próżny był spragniony a) uwielbiania i władzy b) pochwał i poklasku c) władzy i sławy 5) Jak duża jest planeta Małego Księcia? a) większa od planety Latarnika b) większa od planety Geografa c) zbliżona pod względem wielkości do Ziemi. 6) Mały Książę uważał, że Latarnik robi rzeczy: a) trudne i skomplkikowane b) absurdalne i dziwaczne c) pożyteczne i piękne 7) Jaki sekret przekazał lis Małemu Księciu? a) dobrze widzi się tylko oczyma b) dobrze widzi się rozumem c) dobrze widzi się tylko sercem 8) Baobaby rosnące na planecie Małego Księcia mogą symbolizować: a) wady i słabości ludzi b) ludzką dobroć i słabość c) ludzkie pragnienia i dążenia 9) Dlaczego geografia nie zajmuje się kwiatami? a) bo są efemeryczne b) bo są za małe c) bo wszystkie są już odkryte 10) Dlaczego Mały Książę uważał, że żmija nie jest zbyt pożyteczna? a) bo nie ma skrzydeł i nie potrafi latać b) bo nie ma łapek i nie może podróżować c) bo była od niego mniejsza 11) Jakie uczucia wzbudziła Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie? a) ucieszył się, gdy znalazł to, czego szukał b) poczuł się bardzo nieszczęśliwy c) w ogóle nie zareagował 12) Na jakiej podstawie żmija uważa, że ma ogromną moc? a) bo potrafi się unosić w powietrzu b) bo jej dotyk odsyła wszystkich tam, skąd przyszli c) bo jest znakomitym myśliwym 13) CO bankier robił z gwiazdami? a) posiadał b) inwestował w ich rozwój c) zachwycał się nimi 14) Od kogo zależny był geograf? a) od przełożonych b) od króla c) od badaczy 15) Który z mieszkańców odwiedzonych planet mógłby zostać przyjacielem Małego Księcia? a) Król b) Geograf c) Latarnik 16) Ile lat miał narrator, gdy zobaczył obrazek w książce opisującej puszczę? a) 5 b) 6 c) 7 17) Jak nazywała się książka, którą narrator oglądał w dzieciństwie, opisującą puszczę dziewiczą? a) "Historia prawdziwa" b) "Puszcza dziewicza" c) "Lasy świata" 18) Jakie były pierwsze słowa Małego Księcia wypowiedziane do narratora? a) Dzień dobry panu b) Z jakiej planety pochodzisz? c) Proszę cię, narysuj mi baranka. 19) W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę? a) 1909 b) 1824 c) 1954 20) Ulubiona rozrywka Małego Księcia na jego planecie to: a) wyszukiwanie pędów baobabów b) oglądanie zachodów słońca c) wąchanie kwiatów 21) Skąd przybył Mały Książę? a) Z planety B-612 b) Z planety B-621 c) z gwiazdy B-632 22) Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia? a) 2 czynne i wygasły b) 2 czynne i 2 wygasłe c) 3 czynne 23) Ile baranków narysował narrator? a) jednego b) trzy c) cztery 24) Kim Król mianował Małego Księcia? a) księciem b) dowódcą straży c) ambasadorem 25) Próżny nosił kapelusz a) dla ozdoby b) żeby móc się kłaniać c) dla ochrony przed słońcem 26) Do czego Małemu Księciu przydają się czynne wulkany? a) do użyźniania ziemi b) do oświetlania planety c) do podgrzewania śniadań 27) Na czym między innymi polegały obowiązki Zwrotniczego?? a) na sortowaniu podróżnych w paczki po tysiąc sztuk b) na sprzedawaniu biletów kolejowych c) na poszukiwaniu zagubionych dzieci 28) Co sprzedawał Kupiec? a) wodę b) pigułki na zaspokojenie pragnienia c) gwiazdy 29) Gdzie mieszkają leniwi latarnicy a) na pustyni b) na biegunach c) na planecie pewnego leniucha 30) Mały Książę na początku nie potrafił kochać Róży, ponieważ: a) był za młody b) był nieczuły c) był zbyt zajęty pielęgnacją planety 31) Ile można dziennie zaoszczędzić dzięki pigułkom na pragnienie? a) 5 minut b) 17 minut c) 53 minuty 32) Dlaczego narrator nie potrafił zobaczyć baranka w skrzynce? a) miał słaby wzrok b) zestarzał się c) w rzeczywistości baranka w niej nie było 33) Czego żąda się od badaczy a) dowowdów b) zdjęć c) map 34) Które z wymienionych zwierząt nie jest wspomniane w utworze? a) lis b) lew c) słoń d) żmija e) wąż boa 35) Co przedstawia ostatni rysunek w książce? a) pustynię, z której startuje samolot b) miejsce, w którym zjawił się na Ziemi i znikł Mały Książę c) nie wiadomo 36) Po co Mały Książę powtarzał słowa Lisa? a) aby je zapamiętac b) aby je zrozumieć c) aby je zanotować 37) Ile czasu minęło od rozstania się narratora z Małym Księciem a) rok b) 30 lat c) 6 lat 38) Dlaczego Mały Książę nie będzie mógł nałożyć barankowi kagańca? a) bo narrator zapomniał dorobić rzemień do kagańca b) bo baranek jest w skrzyni c) bo Mały Książę zgubił kaganiec 39) Jakie stworzenie spotkał na Ziemi Mały Książę jako pierwsze? a) lisa b) baranka c) żmiję 40) Co według Geografa oznacza słowo "efemeryczny"? a) zagrożony bliskim unicestwieniem b) unoszący się w powietrzu c) działający bez zastanowienia 41) Co Geograf poradził zwiedzić Małemu Księciu? a) planetę Ziemię b) okoliczne rzeki, pustynie i miasta c) wspaniałe góry na jego planecie 42) Jakiego odkrycia dokonał na swojej planecie Geograf? a) odkrył nowe pasmo górskie b) odkrył nieznane dotąd oceany c) nie dokonał żadnego odkrycia 43) Co robi oburzona studnia a) ziewa b) śpiewa c) rozpoczyna rozmowę 44) Jakie pytanie jest najważniejsze dla tych, którzy kochają Małego Księcia? a) Czy ty też spadłeś z nieba? b) W jaki sposób można posiadać gwiazdy? c) Czy baranek zjadł różę? 45) Mały Książę wrócił tam, skąd przyszedł, gdyż: a) uświadomił sobie, że Róża na niego czeka b) musiał dopilnować czyszczenia wulkanów c) bał się, że baobaby za bardzo urosną 46) Jakie rozkazy powinien wydawać Król, by jego poddani byli mu posłuszni? a) surowe b) rozsądne c) absolutne 47) Mały Książę uświadomił narratorowi czym jest: a) miłość i przyjaźń b) miłość i nadzieja c) szacunek i wiara 48) Ile trwa dzień na planecie Latarnika a) minutę b) dwanaście minut c) pół godziny 49) Dlaczego narrator nie opowiadał wcześniej swoim znajomym historii Małego Księcia? a) bo nie potrafiliby jej zrozumieć b) bo chcieliby poznać chłopca c) bo kazaliby mu przymusowo lądować na Saharze 50) Mały Książę wielokrotnie oglądał zachody słońca na swojej planecie, ponieważ: a) był smutny b) był rozczarowany c) był samotny

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne