Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) He..........home at six o'clock. a) get b) gets 2) I ......... in a small bedroom. a) sleep b) sleeps 3) Mike............pop songs. a) write b) writes 4) We...............to hip hop music. a) listen b) listens 5) Sara ................Spanish a) speak b) speaks 6) They............in London. a) live b) lives

Present Simple klasa 4 wybierz właściwą formę

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne