What are they doing? - They're climbing a tree., What are the girls doing? - They're doing karate. , What are they doing? - They're making models. , What's Charlie doing? - He's playing the guitar., What is Diana doing? - She's riding a horse. , What's the bird doing? - It's flying., What are they doing? - They're rollerskating., What's the dog doing? - It's running., What's Emil doing? - He's singing., What are they doing? - They're doing shopping., What's Gabi doing? - She's listening to music. , What's Franek doing? - He's playing computer games. , What is she doing? - She's reading a book., What is he doing? - He's taking photos. ,

Tabela rankingowa

Fiszki jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?