be ____ been być become ____ ____ stawać się begin ____ ____ zaczynać blow ____ ____ wiać break ____ broken łamać bring ____ brought przynieść build ____ built budować buy ____ bought kupić catch ____ caught łapać hit ____ hit uderzać hurt ____ hurt boleć keep kept ____ trzymać eat ____ ____ jeść fall ____ fallen spadać feel ____ felt czuć find ____ found znaleźć fly ____ flown latać forget ____ forgotten zapominać get ____ got dostawać give ____ ____ dawać go ____ gone iść grow ____ grown rosnąć have ____ had mieć hear ____ heard słyszeć choose ____ ____ wybierać come ____ ____ przyjść cost ____ cost kosztować cut ____ cut ciąć do ____ ____ robić draw ____ ____ rysować drink ____ ____ pić drive ____ ____ kierować know ____ ____ wiedzieć

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?