SUPPORRE - TAKE IT, ASSOMIGLIARE A ... - TAKE AFTER, OSPITARE IN CASA - TAKE SOMEONE IN, DECOLLARE - TAKE OFF, TOGLIERSI (INDUMENTI) - TAKE SOMETHING OFF, PRENDERE IL CONTROLLO DI QUALCOSA - TAKE SOMETHING OVER, INIZIARE UNO SPORT/HOBBY - TAKE SOMETHING UP, SMONTARE QUALCOSA - TAKE SOMETHING APART,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?