When I cut my finger, it ____. I will ____ after the play. ____ the pancakes while they are cooking. I am ____ you are here. I ate a ____ with lunch. Do not ____ on the ice!

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?