Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Mianownik - kto? co? , Dopełniacz - kogo? czego/, Celownik - komu? czemu? , Biernik - kogo? co?, Narzędnik - ( z) kim? czym?, Miejscownik - o kim? o czy?, W - o! ,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne