1) krwotok tętniczy charakteryzuje się a) krew wypływa ciągłą strużką z całej powierzchni rany i ma zabarwienie ciemnoczerwone b) pulsującym w rytm skurczów wypływem krwi utlenowanej, jasnoczerwonej. c) powstaje w wyniku uszkodzenia licznych naczyń włosowatych, zdarcia i oddzielenia się skóry  2) podczas krwawienia nosa należy a) odchylić głowę i nie zatykać nosa b) nie odchylać głowy ale zatkać nos c) nie odchylać głowy i nie zatykać nosa d) odchylić głowę i zatkac nos 3) co jeśli poszkodowany ma krwawienie z tętnic szyjnych a) trzeba tamować wyłącznie przez ucisk trzymanym w dłoni materiałem opatrunkowym  b) trzeba założyć poszkodowanemu na szyję opatrunek uciskowy c) trzeba założyć poszkodowanemu na szyję opatrunek kolisty d) wszystkie odpowiedzi są błędne 4) siniak to a) obfity wylew krwi poza naczynia krwionośne lub poza serce wskutek przerwania ciągłości ścian tkanek b) rozległy wylew krwi z naczynia krwionośnego do tkanki, wyczuwalny pod palcami jako zgrubienie c) krwawe podbiegnięcie (sinoczerwona lub sinofioletowa plama) widoczne na skórze , powstałe na wskutek uderzenia lub upadku d) żadne z podanych 5) krwiak to a) obfity wylew krwi z naczynia krwionośne lub poza serce wskutek przerwania ciągłości ścian tkanek b) rozległy wylew krwi z naczynia krwionośnego do tkanki, wyczuwalny pod palcami jako zgrubienie c) krwawe podbiegnięcie (sinoczerwona lub sinofioletowa plama) widoczne na skórze , powstałe na wskutek uderzenia lub upadku d) żadne z podanych

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?