1) children a) do / don't b) does / doesn't 2) elephants a) do / don't b) does / doesn't 3) this book a) do / don't b) does / doesn't 4) a butterfly a) do / don't b) does / doesn't 5) Peter a) do / don't b) does / doesn't 6) she a) do / don't b) does / doesn't 7) basketball players a) do / don't b) does / doesn't 8) computers a) do / don't b) does / doesn't 9) he a) do / don't b) does / doesn't 10) my cats a) do / don't b) does / doesn't 11) teachers a) do / don't b) does / doesn't 12) Polly a) do / don't b) does / doesn't 13) animals a) do / don't b) does / doesn't 14) you and your brother a) do / don't b) does / doesn't 15) my sister a) do / don't b) does / doesn't 16) they a) do / don't b) does / doesn't 17) my English teacher a) do / don't b) does / doesn't 18) Harry a) do / don't b) does / doesn't 19) our dogs a) do / don't b) does / doesn't 20) Jacob, Steven and Lucas a) do / don't b) does / doesn't 21) my mum a) do / don't b) does / doesn't 22) my parents a) do / don't b) does / doesn't 23) George and Lucy a) do / don't b) does / doesn't 24) your friends a) do / don't b) does / doesn't 25) a doctor a) do / don't b) does / doesn't 26) a child a) do / don't b) does / doesn't 27) we a) do / don't b) does / doesn't 28) his computer a) do / don't b) does / doesn't 29) a boy a) do / don't b) does / doesn't 30) it a) do / don't b) does / doesn't 31) Eve and Polly a) do / don't b) does / doesn't 32) Patrick and I a) do / don't b) does / doesn't 33) girls a) do / don't b) does / doesn't 34) her dad a) do / don't b) does / doesn't 35) your cat a) do / don't b) does / doesn't 36) my dog a) do / don't b) does / doesn't 37) Andy's uncle a) do / don't b) does / doesn't 38) my pets a) do / don't b) does / doesn't 39) Olivia and Tom a) do / don't b) does / doesn't 40) Jim a) do / don't b) does / doesn't

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?