change the /r/ in rat to /k/, change the /t/ in ten to /m/, change the /m/ in map to /n/, change the /n/ in nut to /k/, change the /s/ in sun to /g/, change the /sh/ in ship to /l/, change the /d/ in duck to /s/, change the /f/ in fish to /d/,

FIS 10 Changing sounds - first sound - "What do I get if I..."

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?