1) Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość? a) 132 b) 123 c) 125 2) Kiedy Polska odzyskała niepodległość? a) 11 listopada  1918 r. b) 11 listopada 1928 r. c) 11 listopada 1923 r. 3) Co przedstawia godło Polski? a) biały orzeł bez korony na czerwonym tle b) czerwony orzeł bez korony na białym tle c) biały orzeł ze złotą koroną na czerwonym tle 4) Jak nazywała się klacz Józef Piłsudskiego? a) Kasztanka b) Kobyłka c) Łaciata 5) Jakie państwa brały udział w rozbiorze Polski? a) Niemcy, Rosja, Anglia b) Niemcy, Rosja, Austra c) Niemcy, Rosja, Węgry 6) Którą rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy w 2021 r.? a) 103 b) 105 c) 111 7) Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? a) Gniezno b) Kraków c) Gdańsk 8) Jak brzmi dalsza część hymnu "Marsz, marsz Dąbrowski ..."? a) z ziemi obcej do Polski b) z ziemi włoskiej do Polski c) z ziemi wolnej do Polski 9) Kogo przedstawia fotografia? a) Roman Dmowski b) Ignacy Daszyński c) Józef Piłsudski 10) Hymnem Polski jest a) Pierwsza brygada b) Rota c) Mazurek Dąbrowskiego 11) Kto jest autorem tekstu hymnu Polski? a) Józef Piłsudski b) Józef Wybicki c) Ignacy Paderewski

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?