If you ____ your homework, your teachers ____ your mum. Who ____ to if you ____ lonely? If it ____, the grass ____. If I ____ well, my mum ____ me medicine. If we ____ in class, our teacher ____ us extra homework. Where ____ if she ____ to be alone?

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?