I ____ WRITING A LETTER. YOU ____ SPEAKING WITH MY SISTER. SHE ____ CLOSING THE DOOR. WE ____ LISTENING ROCK MUSIC. THEY ____ GOING TO THE CINEMA.

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?