Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
theft - the act of stealing something, acquit - to find somebody not guilty, charged - He was ..... with murder. (=officially accused of), proof - synonym to evidence, commit - popełnić zbrodnię - ..... a crime, court - when you sue somebody you take them to the ...... of law, investigation - the police conducts it to find out who is responsible for the crime, kidnapper - somebody who takes other people for ransom, bribe - łapówka, fraud - oszustwo (np.finansowe),

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne