alcohol  - alkohol, bullied  - prześladowany, bullying  - dokuczanie, cyber-bullying  - cyberprzemoc, discrimination  - dyskryminacja, donate to a food bank  - przekazać do banku żywności, drugs  - narkotyki, homeless  - bezdomny, homelessness  - bezdomność, hunger  - głód, hungry  - głodny, poor  - biedny, poverty  - bieda, promote equality  - promować równość, racism  - rasizm, racist  - rasista, respect diversity  - szanować różnorodność, support a charity  - wspierać organizację charytatywną, unemployed  - bezrobotny, unemployment  - bezrobocie,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?