Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: a cap, a shirt, mittens, a blouse, a T-shirt, a sweater, trousers, an anorak, boots, wellies, a dress, Niepoprawnie: a hat, a coat, kittens, a mouse, a goat, a weather, shorts, a scarf, shoes, gloves, a skirt,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne