pap__, whisp__, hamst__, crack__, spid__, tig__, lobst__, monst__, b__n, t__n, ch__ch, c__cle, st__, n__se, p__se, s__fing, b__d, b__p, h__t, t__key, p__ple, t__tle, Sat__day, d__t, sh__t, sk__t, g__l.

/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?