wywierzysko - Źródło krasowe, krasowienie - rozpuszczanie skał wapiennych przez wodę i dwutlenek węgla, wapień - główna skała występująca na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, ostaniec - Pojedyncza skała, stercząca ponad terenem, nietoperz - jeden z gatunków zwierząt występujacych w Ojcowskim Parku Narodowym,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?