Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) show a) up b) off c) of d) to 2) wear a) out b) off c) up d) on 3) wrap a) off b) into c) up d) onto 4) take .... принимать на работу a) in b) into c) onto d) on 5) take .....  взять на себя функции a) over b) on c) in d) off 6) ...respectful a) ir b) il c) im d) dis 7) ...expensive a) in b) un c) dis d) mis 8) ...tidy a) in b) un c) mis d) dis 9) ...patient a) un b) in c) im d) dis 10) ...acceptable a) in b) im c) dis d) un

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne