1) quanto fa 63∶9? a) 8 b) 9 c) 7 2) quanto fa 70∶10 a) 10 b) 7 c) 9 3) quanto fa 81∶9 a) 9 b) 10 c) 11 4) quanto fa 15∶5 a) 6 b) 5 c) 3 5) 17∶5 ha il resto? a) si b) no 6) quanto fa 45∶5? a) 8 b) 10 c) 9 7) quanto fa 63∶9 a) 10 b) 7 c) 1 8) 9∶2 ha il resto? a) si b) no 9) 82∶9 ha il resto? a) si b) no 10) 10∶2 ha il resto? a) si b) no 11) Quanto fa 12:4? a) 7 b) 6 c) 3 12) Cosa significa dividere? a) Distribuire in parti uguali b) Spezzare una cosa  c) Aggiungere 13) Quanto fa 56:7 a) 9 b) 8 c) 7 14) Quanto fa 144:12 a) 12 b) 4 c) 6 15) 54 : 8 da resto? a) si b) no 16) 121 : 11 da resto? a) Sí b) No 17) Quanto fa 10 x 100 ? a) 100 b) 1000 c) 10000 18) 49 : 6 da resto? a) Sí b) No 19) Quanto fa 92 : 4 ? a) 12 b) 21 c) 24 20) Quanto fa 38 : 2 a) 17 b) 18 c) 19

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?