1) 240: 4=70 a) Vero b) Falso 2) 200: 5=40 a) Vero b) Falso 3) 350:5=50 a) Vero b) Falso 4) 480:8=60 a) Vero b) Falso 5) 450:9=50 a) Vero b) Falso 6) 360:4=90 a) Vero b) Falso 7) 180:2=90 a) Vero b) Falso 8) 420:6=70 a) Vero b) Falso 9) 420:7=70 a) Vero b) Falso 10) 240:6=40 a) Vero b) Falso 11) 180:9=20 a) Vero b) Falso 12) 120:3=60 a) Vero b) Falso 13) 360:9=30 a) Vero b) Falso 14) 500:5=100 a) Vero b) Falso 15) 250:5=70 a) Vero b) Falso 16) 420:7=60 a) Vero b) Falso 17) 280:4=60 a) Vero b) Falso 18) 810:9=90 a) Vero b) Falso 19) 480:6=60 a) Vero b) Falso 20) 810:9=80 a) Vero b) Falso 21) 540:6=80 a) Vero b) Falso

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?