1) 25,7 dal = l a) 2,57 l b) 257 l c) 2570 l 2) 739 l = hl a) 7,39 hl b) 73,9 hl c) 739 hl 3) 7392 ml = l a) 0,7392 l b) 7,392 l c) 73,92 l 4) 2,731 hl = cl a) 0,2731 cl b) 27,31 cl c) 27310 cl 5) Quanti salti faccio da m a Km? a) 1 b) 2 c) 3 6) Quanti salti faccio da mm a dam? a) 4 b) 3 c) 1 7) 15 m = Km a) 0,015 km b) 1,5 km c) 150 km 8) 572 km = dam a) 57,2 dam b) 5721 dam c) 57200 dam 9) 1,953 m = mm a) 19,53 mm b) 1953 mm c) 0,1953 mm 10) 37,35 dm = hm a) 0,03735 hm b) 0,3735 hm c) 3,735 hm

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?