1) EVER a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 2) NEVER a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 3) WHEN a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 4) YESTERDAY a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 5) JUST a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 6) IN 2017 a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 7) TWO DAYS AGO a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 8) FIVE WEEKS AGO a) PRESENT PERFECT b) PAST SMPLE 9) LAST FRIDAY a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 10) LAST MAY a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?