1) EVER a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 2) NEVER a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 3) WHEN a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 4) YESTERDAY a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 5) JUST a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 6) IN 2017 a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE 7) TWO DAYS AGO a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 8) FIVE WEEKS AGO a) PRESENT PERFECT b) PAST SMPLE 9) LAST FRIDAY a) PAST SIMPLE b) PRESENT PERFECT 10) LAST MAY a) PRESENT PERFECT b) PAST SIMPLE

present perfect / past simple

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?