1) Osie układów współrzędnych dzieli się na 4 części, nazywamy je? a) ćwiartkami b) kwadratami c) polami d) połowami 2) Ile liczb określa w układzie współrzędnych położenie każdego punktu na płaszczyźnie? a) 2 liczby b) 3 liczby c) 4 liczby d) 1 liczba 3) Oś y nazywamy inaczej a) ta pozioma b) oś rzędnych c) oś odciętych d) to jest ta sama oś co oś x 4) Z której osi odczytywana jest pierwsza współrzędna a) y b) x c) a d) rzędnych 5) Osie układu współrzędnych są do siebie? a) prostopadłe b) równoległe c) nie mają punktów wspólnych 6) Jak nazywa się punkt przecięcia się osi ze sobą? a) koniec układu współrzędnych b) początek układu współrzędnych c) Start 7) Jak poprawnie zapisujemy współrzędne? a) A=3 i 4 b) A=3,4 c) A=(3,4)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?