Name 3 things you will do after this lesson, Name 2 things robots will do in future, Name 4 things you will have in the future, Guess what your teacher will do this evening, Tell us one thing you will do at the weekend, Tell us one thing your parents will buy soon, Name 2 things you will never do, Name 3 things you will do tomorrow , Tell us what will eat for dinner, Name one thing you will eat for breakfast tomorrow, Tell us one thing you will do in the holidays, Guess one thing your best friend will do this weekend.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?