ban (v), climate change, endangered species, impact (n), litter (n), manual labour, natural resources, packaging (n), pesticide (n), rainfall (n), rainwater (n), recycle (v), solar (adj).

Motyw

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?