1) Kiedy obchodzimy Dzień Języka Ojczystego? a) 21 marca b) 21 lutego c) 2 kwietnia 2) Wybierz poprawną formę i uzupełnij zdanie. On jest .... uwagi. a) warty b) wart c) godny d) wspaniały 3) Wybierz poprawne zwroty. a) od dziesiątków lat b) od dziesiątek lat c) po linii najmniejszego oporu d) po najmniejszej linii oporu e) zjadłem jedną kiwi f) zjadłem jedno kiwi 4) Niepoprawne formy to: a) choć bym b) niejeden c) niech by d) choćbym e) małomównym f) półprzytomnym 5) Jakie słowa kojarzą nam się z odpowiednim stylem i elegancją? a) szyk b) gustowność c) niedbalstwo d) wytworność 6) O kimś mówimy, że "chodzi własnymi drogami, ścieżkami". Wybierz zwroty, które pasują do tej sytuacji. a) jest osobą niezależną b) kieruje się swoimi zasadami c) inni zawsze za niego podejmują decyzje 7) Zaznacz wyrazy, którymi możemy zastąpić słowo "nienaganny". a) niedoskonały b) wzorowy c) idealny d) perfekcyjny 8) Wybierz właściwe słowo i dokończ wyrażenie. Wzorowa... a) nielogiczność b) postawa c) opinia d) błahostka 9) Zaznacz wyrażenia z poprawną pisownią. a) Wziąć się w garść. b) Pracował wytrwale, nie jedząc i nie pijąc. c) Nieskończywszy swojej pracy, wyszedł. d) Wziąść udział w spotkaniu. 10) Dokończ zdanie i wybierz właściwe formy. Mamy do rozegrania .... a) pięć meczy b) kilka meczów c) ważne mecze 11) Jakich błędów w języku polskim powinniśmy unikać? Zaznacz poprawnie zapisane słowa. a) na codzień b) na co dzień c) naprawdę d) na prawdę e) co najmniej f) conajmniej

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?