Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
If I had worked harder, -  I would have earned more money., If I had bought a new car, - I wouldn't have been late for work., If I hadn't found my cat, - I would have been very sad., If I hadn't climebed up the tree, - I wouldn't have got hurt. , If I hadn't found a new job, - I would have kept my old job. , If it had rained yesterday, - we wouldn't have a picnic., If I had arrived on time, - I wouldn't have missed my flight., If I had studied more, - I would have got a better grade.,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne