Staś i A-sia lu-bią śpie-wać., Gab-ry-sia lu-bi ma-lo-wać paz-nok-cie., A-sia lu-bi ry-so-wać śli-ma-ki., Nia-nia za-kła-da nie-mow-la-ko-wi ub-ra-nie., Ha-nia ku-pi-ła nie-bies-ką suk-nię., Pie-lęg-niar-ka ro-bi ba-da-nie., Psy lu-bią go-nić ko-ty.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?