Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
look for - szukać, fair - jasne, look at - patrzeć na, wait for - czekać na, take a photo - robić zdjęcie, let's go - chodźmy, funny - zabawny, new - nowy, tall - wysoki,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne