1) CAT a) rat b) can c) cat d) cap 2) BAT a) cap b) Dad c) lab d) bat 3) FAT a) fat b) pan c) fan d) yam 4) MAN a) man b) mat c) map d) cat 5) PAN a) ram b) bag c) sad d) pan 6) JAM a) ram b) lab c) jam d) mat 7) HAM a) fan b) tag c) ham d) fat 8) RAM a) mad b) sad c) ram d) ham 9) BAG a) bag b) can c) lab d) hat 10) TAG a) tag b) mat c) map d) wag 11) RAG a) tap b) rag c) ram d) jam 12) BAD a) wag b) map c) can d) bad 13) DAD a) cap b) wag c) pan d) Dad 14) SAD a) nap b) van c) sad d) fat 15) CAP a) fan b) cap c) yam d) bat 16) NAP a) nap b) bag c) bad d) ram 17) MAP a) map b) hat c) mad d) rag 18) CAB a) hat b) cab c) nap d) pan 19) LAB a) mad b) cab c) jam d) lab 20) FAN a) mat b) Dad c) fan d) tap 21) CAN a) cab b) pan c) ram d) can 22) HAT a) hat b) bag c) pan d) rag 23) MAT a) tan b) mat c) bag d) pan 24) RAT a) jam b) rat c) jam d) tan 25) WAG a) tag b) bat c) wag d) nap 26) TAP a) sad b) cat c) tap d) bad 27) MAD a) tap b) mad c) yam d) ram

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?