WITH: agree, cope, FOR: apologise, apply, IN: believe, result, specialise, succeed, ON: depend, insist , rely, BETWEEN: choose, FROM: benefit, TO: appeal, lead, refer,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?