Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
"ż" niewymienne: cóż , chociaż, ścieżka, próżny, żołnierz, "rz" wymienne na "r": rowerze, dworzec, narciarz, "rz" niewymienne: egzemplarz, jarzębina, korytarz, rzepa, rząd, kurz, "ż" wymienne na : g,dz,h,z,ź,s: pieniężny, drużyna, jeżdżenie, mrożenie, "rz" po spółgłoskach: p,b,t,d,k,g,ch,j,w: drzwi , krzew, "rz" w zakończeniach -arz, -erz: kucharz, harcerz, "ż" w zakończeniach -aż, -eż: młodzież, sprzedaż, "ż" po literach: l,r,ł: lżej, łże, rży,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne