Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
forest - the place with many trees, souvenirs - things you bring from holidays, close - near, wellknown - famous, popular, crowded - the place is .... when there are many people, hang out - go out with friends, market - place on the street where you can buy fruit, vegetables, amazing - fantastic, incredible,

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne