Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
¨ It's 7:30 am, and the Wilsons are in their kitchen. Mrs. Wilson [is sitting] at the breakfast table. She [is reading] a newspaper. She [reads] the newspaper every morning. Mr. Wilson [is drinking] coffee. He [drinks] two cups of coffee every morning before he goes to work. There is a cartoon on TV, but the children [aren't watching] it. They usually [watch] cartoons in the morning, but today they [are playing] with their toys instead. Mr. and Mrs. Wilson aren'twatching the TV either. They often watch the news in the evening, but they [don't watch] cartoons. ¨.

Present simple vs continuous

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne