1) Ho tanti giochi. Quale vuoi provare? a) AGGETTIVO INTERROGATIVO b) PRONOME INTERROGATIVO 2) Quante uova ho trovato nel pollaio! a) AGGETTIVO ESCLAMATIVO b) PRONOME ESCLAMATIVO 3) Che rumore! a) PRONOME ESCLAMATIVO b) AGGETTIVO ESCLAMATIVO 4) Mi piace il tuo orologio. Quanto costa? a) PRONOME INTERROGATIVO b) AGGETTIVO INTERROGATIVO 5) Quale gelato preferisci? a) AGGETTIVO ESCLAMATIVO b) AGGETTIVO INTERROGATIVO 6) Che ti ha detto? a) AGGETTIVO INTERROGATIVO b) PRONOME INTERROGATIVO 7) Che gioco interessante! a) AGGETTIVO ESCLAMATIVO b) PRONOME ESCLAMATIVO 8) Che freddo fa! a) AGGETTIVO ESCLAMATIVO b) AGGETTIVO INTERROGATIVO 9) Quel gelataio ha dei gusti buonissimi. Quale hai preso? a) AGGETTIVO INTERROGATIVO b) PRONOME INTERROGATIVO 10) Che tempo fa? a) AGGETTIVO INTERROGATIVO  b) PRONOME INTERROGATIVO  11) Ho sentito suonare il campanello. Chi è? a) AGGETTIVO INTERROGATIVO b) PRONOME INTERROGATIVO

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?