1) Ha-nia ku-pi-ła nie-bies-ką suk-nię. a) b) c) 2) Mi-chał lu-bi ry-so-wać śli-ma-ki. a) b) c) 3) Na nie-bie świe-ci słoń-ce. a) b) c) 4) A-gę bo-li gło-wa. a) b) c) 5) Ma-ciek ma cho-mi-ka. a) b) c) 6) Fra-nio lu-bi lo-dy. a) b) c)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?