sad , sat, sap, mad, map, mat, rag, rap, rat, nag, Nat, nap, lad, lag, lap, sip, sit, rip, rig, lip, lit, fit, fig, nip, mop, not, nod, rug, rut, mud, mug, nut, lug, set, met, Meg, net, leg, let, tap, tab, tub, bad, bud, bug, dig, dip, zip, zap, tax, wet, bet, bit.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?