test - sprawdzian, question - pytanie, answer - odpowiedź, understand - rozumieć, correct - poprawny, cross - krzyżyk, tick - zaznaczenie (ptaszek), Well done! - Dobra robota!, Read the question. - Przeczytaj pytanie., Tick the correct answer. - Zaznacz poprawną odpowiedź., I understand. - Rozumiem., I don't understand. - Nie rozumiem., Listen to the song. - Słuchaj piosenki.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?