ESSERE, FARE, BERE, DIRE, ODIARE, AMARE, LEGGERE, GUARDARE, MANGIARE, DORMIRE, PREFERIRE, PRENDERE , ANDARE, ASPETTARE, FINIRE, USCIRE, STARE, ADDORMENTARSI , DOVERE, POTERE, VOLERE, AVERE, ALZARSI, PETTINARSI.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?