1) How long / you / live / Poland / ? 2) How many times / you / see / ‘Titanic’ / ? 3) you / be / Canada / ? 4) you / read / ‘Crime and Punishment’ by Dostoyevsky / ? 5) Where / you / go / your last holiday / ? 6) When / you / graduate / primary school / ? 7) Where / be / you / born / ? 8) How long / you / know / your best friend / ? 9) How / you / meet / your best friend / ? 10) you / take / any exams / last year / ?

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?