1) A-gę bo-li gar-dło. a) b) c) 2) Ma-ciek ma cho-mi-ka. a) b) c) 3) Fra-nio lu-bi lo-dy. a) b) c) 4) Mar-ta ma czar-ne o-czy. a) b) c) 5) Kacz-ki lubią ziar-no. a) b) c) 6) Bab-cia u-piek-ła ba-becz-ki. a) b) c)

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?