Corretto: Mine, Yours, His, Hers, Ours, Theirs, Errato: My, Your, Her, Its, Our, Their,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?