Prawda: Młodi człowiek wstąpił do karczmë., Gòspòdôrz przëniósł mù do zjedzeniô mãdel ùgòtowónëch jôj., Gòsc chcôł zapłacëc, le gòspòdôrz nie przëjął dëtków., Pò trzëch latach młodi gbùr dostôł wezwanié do zapłaceniô., Młodi gbùr zrobił apelacjã do wëższi instancji., Młodi knôp dzéń przed rozprawą spòtkôł na pòlu starëszka., Starëszk zgòdzył sã bëc jegò swiôdkã., Młodi wëgrôł sprawã w sądze., Fałsz: Stôri człowiek wstąpił do karczmë., Gòspòdôrz przëniósł mù do zjedzeniô mãdel ùgòtowónëch bùlew., Gòsc chcôł zapłacëc i gòspòdôrz przëjął dëtczi., Pò trzëch latach młodi gbùr nie dostôł wezwaniô do zapłaceniô., Stôri gbùr nie zrobił apelacji do wëższi instancji., Młodi knôp dzéń przed rozprawą nie spòtkôł na pòlu starëszka., Starëszk nie zgòdzył sã bëc jegò swiôdkã., Stôri wëgrôł sprawã w sądze.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?